Be Volunteer

Local Volunteering Program is a pro bono Volunteering Scheme launched by APY to engage young Armenians in the management of the organization and in the community life. A pro bono volunteers donate their professional skills and services as well as benefit from the resources of the organization for their professional and personal growth.


Application Process

If you have decided to apply for APY Local Volunteering Program, follow the instructions below and make sure you have properly submitted your application. The deadline for sending applications is by  February 10, 2018.
Here is the link of the application form: goo.gl/c22VCY.

Volunteering period lasts 6 months starting from March to August.

Shortlisted candidates will be contacted for an interview.

APY Local Volunteering Groups

Each group consists of 8 to 12 local volunteers and one International volunteer. 

You can find more information about the requirements by clicking on the group you are interested in. The candidates must fully or partially possess the skills/experiences that are required.


Youth and Environment Group (YE)

Youth and Media Group (YM)

Local Events Group (LE)

PR and Communications Group (PR)

How long do I volunteer for?

The initial Volunteering Scheme is designed for 6 months. Every 6 month APY launches a new recruitment of volunteers. However, it is possible to extend the volunteering period if requested by the volunteer and agreed by the organization.

What are the rights and benefits of the Volunteer?
 • The volunteers are offered to participate in International training, exchange and mobility projects with most of their expenses covered by the organization.
 • The volunteers get a priority during the selection process.
 • The volunteers may receive certificates upon the completion of the volunteering service and can obtain an individual reference letter upon their request.
 • The Volunteers can use the facilities, equipment and recourses of the organization for their personal and career growth.
 • The Volunteers become a part of a large Alumni network and build connection and links that are helpful to enter the labour market.
What are the responsibilities of volunteer?
 • The Volunteers are required to spend 2 hours weekly for their respective group meetings.
 • The Volunteers are requested to implement their tasks in a proper way and meet the deadlines set by the Coordinator of the Group.
 • The Volunteers participate in weekly group meetings and use the facilities and recourses of the organization in the most sustainable way.

The cooperation between the Volunteers and APY is based on the volunteering agreement that is being signed during the 1st day of the volunteering. The contract sets all the rights and responsibilities of both parties.


Dates and Deadlines

You can apply for Local Volunteering program anytime you want. There are 2 deadlines every year:

10th of February, 23:59   |  for the period of  01 March – 01 August 10th of August, 23:59       |  for the period of 01 September – 01 February Application submitted after the deadline will be considered for the following volunteering period.

In APY I learnt appreciating team work. My best experience here were the people I found. Each person helped me to make my inner sun bigger.

Janna Poghosyan

The most valuable thing I learnt in APY is that all the nations are different and people should always respect each other regardless their religion, culture and ethnicity. I cannot forget visiting a special school for children with speech disorders. We created hundreds of smiles and I learnt that it is not very hard to make someone happy.

Hovsep Karoyan

APY taught me to think big and to take care of the others

Vahe Tumanyan

APY gave me the opportunity to work on a variety of projects and I can’t possibly explain how wonderful it is to meet energetic and intelligent people who are like an island of peace and sanity, that represent for me what the world should be like.

Marianna Amirkhanyan

Events

No Events

Powered by Events Manager

Locations

Powered by Events Manager

Partners

APY has more than 6 years of experience partnering with organizations of every size, in diverse sectors, and from all parts of the globe. If you share our vision of an educated, progressive and welfare society where young people play an active role, don’t hesitate to contact us for possible partnership. Together we can ensure that through partnership we can reach our strategic goals.


 • All
 • Donors
 • International Partners
 • Local Partners
 • Networks
 
National Endowment for Democracy
National Endowment for Democracy
 

artoyer

Ապրիլի 10th, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

News


Everybody Counts! A Handbook on Inclusion and Participation of young people in EP countries

Օգոստոսի 16, 2018
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove() We are excited to share with all of you our handbook ”Everybody Counts!” on inclusion and
Read More

Lost and Found | Anahit’s EVS Story

Օգոստոսի 16, 2018
“If you want to find yourself, lose yourself in the service of others.” This was the idea that was in
Read More

Human Library in Yerevan, Armenia

Օգոստոսի 10, 2018
There is a kind of library in the world where you can see the books breathe, you can watch them
Read More

Kristine’s Experience in Poland

Օգոստոսի 8, 2018
What is European Voluntary Service? The first time I asked this question was more than two years ago. A friend of
Read More

Everyone Matters! Training Course on Diversity Management and Youth Inclusion

Օգոստոսի 8, 2018
Quite frequently young people in rural communities are deprived of their right to participate in the decision making processes concerning
Read More

Call For Trainers | Training Course “ACTIVATE: Agents of change-the vital entrepreneurs of tomorrow”

Օգոստոսի 6, 2018
Description The international training course "ACTIVATE: Agents of change-the vital entrepreneurs of tomorrow” will take place from 16-23 September, 2018 in
Read More

PRIDE “Capacity Building and Evaluation Seminar”

Հուլիսի 24, 2018
On his way human has created the standards that dictate how to live, how to act and even how to
Read More

Հայ կամավորների փորձառությունները Բուլղարիայում

Հուլիսի 18, 2018
Մայիսի 15-ից Հունիսի 15-ը Բուլղարիայում տեղի ունեցավ "Alternativi International" կազմակերպության կողմից իրականացվող է «Ոչ ատելության խոսքին» (No hate speech) մեկ
Read More

PRIDE “Promoting Diversity and Inclusive Youth Work Practices”

Հուլիսի 17, 2018
Strength lies in differences, not in similarities.  -    Stephen Covey The training course PRIDE “Promoting Diversity and Inclusive Youth Work Practices”
Read More

My 10-month EVS journey!

Հուլիսի 11, 2018
I always have a strong belief that everything happens in time and brings growth and essential changes in our lives.
Read More

Call for Trainers | Advanced Capacity Building Workshop on Empowerment and Inclusion of Marginalized Young People

Հուլիսի 3, 2018
Description Armenian Progressive Youth NGO is recruiting trainers and experts who will provide capacity building workshop, training and expertise to the staff
Read More

EVS in Belgium!

Հունիսի 13, 2018
Every year APY gives a unique possibility to a number of professional youth workers who want to develop their capacity
Read More

Vacancy Announcement – Youth Forum Moderator

Մայիսի 23, 2018
Job Title: Youth Forum Moderator Location: Yerevan Reporting To: Project Coordinator and Executive Director Duration: 2 days Period: End of June, beginning of July
Read More

EVS Opportunity in Vilnius, Lithuania

Մարտի 23, 2018
Community, cooperation, communication, co-existance – you will be able to discover your own meaning WHERE - The project is volunteering
Read More

Vacancy Announcement – Research Expert

Մարտի 12, 2018
Job Title: Research Expert Aim of the Position: To develop a Handbook on Inclusion of Youth from Rural and deprived Urban
Read More

Call for Participants — “EVERYONE MATTERS!”

Փետրվարի 14, 2018
Armenian Progressive Youth NGO suggests various opportunities for youngters, youth workers and trainers both in Armenia and beyond. All the
Read More

PRIDE “Promoting Diversity and Inclusive Youth Work Practices”

Փետրվարի 7, 2018
Every year APY gives a unique possibility to a number of professional youth workers who want to develop their capacity
Read More

Արվեստ վերամշակման միջոցով | Art Through Recycling

Փետրվարի 3, 2018
Հետաքրքրվա՞ծ ես արվեստով, երբևէ ունեցե՞լ ես գաղափար ստեղծելու արվեսի գործ օգտագործելով քեզ շրջապատող ամենօրյա պարագաները, ապա այս նախագիծը քեզ համար
Read More

Դարձի՛ր կամավոր

Հունվարի 31, 2018
Նոր կամավորների հավաքագրման ծրագիրն իրականացվում է ՀԱԵ-ի կողմից՝ խթանելու հայ երիտասարդների մասնակցությունը երիտասարդական ծրագրերում, ինչպես նաև համայնքի կյանքում: Կամավորները ներդնում
Read More

Տրանսպորտային ծառայությունների գնանշման հարցում

Հունվարի 26, 2018
«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ-ն «ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է տրանսպորտային ծառայությունների գնանշման հարցում։ Առաջարկվող ծառայությոևնները պետք
Read More

«ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագիր — Պրակտիկա հյուրընկալելու հայտադիմում

Հունվարի 15, 2018
Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն կամ սոցիալական ձեռնարկատիրությո՞ւն եք։ Ցանկանու՞մ եք 2 շաբաթով ձեր գրասենյակում հյուրընկալել երիտասարդ աշխատակցի, ով կներգրավվի Ձեր կազմակերպության
Read More

EVS opportunity with APY in Italy

Հունվարի 12, 2018
APY offers a fantastic 6 months EVS opportunity at our partner organization AMBECO’ in Italy. Project title: Growing awareness for the environment Start
Read More

«ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագիր — Մասնակիցների գրանցման հայտ

Հունվարի 10, 2018
Ցանկանու՞մ ես իմանալ՝ ինչ է սոցիալական ձեռնարկատիրությունը և ակտիվ քաղաքացիությունը, ապա այս ծրագիրը հենց քեզ համար է։ Ավելին՝ ծրագիրը ստացած
Read More

Աշխատանքի Հայտարարություն։ Դասընթացավար-Փորձագետների մրցույթ

Դեկտեմբերի 16, 2017
«ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագիրը հայտարարում է 17 դասընթացավար-փորձագետների և/կամ դասընթացավար-փորձագիտական խմբերի վճարովի ծառայությունների մատուցման մրցույթ։ Դասընթացավար-փորձագետները պետք
Read More

«Մեդիան որպես գենդերային հավասարության հանրայնացման գործիք» դասընթաց

Դեկտեմբերի 4, 2017
2017թ. հոկտեմբերին մասնակիցների մի խումբ հավաքվեց մի դասընթացի համար։ Ծրագիրը նպատակ ուներ զինել երիտասարդներին գենդերային հավասարությունը մեդիայում տարածելու համար անհրաժեշտ հմտություններով։
Read More

Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերման գնանշման հարցման հրավեր

Նոյեմբերի 29, 2017
«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ-ն «ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է հետևյալ ծառայությունների և ապրանքների գնանշման հարցում՝ 1.
Read More

Empowering civil society organizations to work with refugees

Նոյեմբերի 29, 2017
Over the past few years around 66 million people were forced to leave their home due to conflicts, wars, natural
Read More

“Using Media as a tool for Gender equality promotion” training course

Նոյեմբերի 28, 2017
In October 2017, a group of participants met for a training course... The project aimed to enable youth workers to promote
Read More

Managing Diversity towards More Inclusive Societies

Նոյեմբերի 24, 2017
Have you ever had that feeling when you are in a crowd of like-mined people who have similar lifestyle and
Read More

SKYE 2018։ Սիրիահայ և տեղացի երիտասարդների կարողությունների զարգացման ակումբ — Հայտերի ընդունում

Նոյեմբերի 24, 2017
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ը հրավիրում է 18-ից 30 տարեկան սիրիահայ և տեղացի երիտասարդներին՝ միանալու կազմակերպության SKYE ակումբին։ Արդեն 1 տարի
Read More

SKYE 2018. Syrian-Armenian and Local Youth Capacity Development Club — Admissions

Նոյեմբերի 24, 2017
Armenian Progressive Youth NGO invites Syrian-Armenian and local young people aged 18 to 30 to join the organization's SKYE club.
Read More

Managing Diversity: 500 young people reached through 19 local projects

Նոյեմբերի 23, 2017
After several months of hard work, series of trainings and local ground work, we have concluded our “Managing Diversity” project
Read More

Vacancy Announcement — Project Coordinator

Նոյեմբերի 1, 2017
Job Title: Project Coordinator Location: Yerevan office Reporting To: Executive Director Starts: 01 December 2017 Finishes: 01 October 2018 Workload per week: 30 hours (80%) Contract:
Read More

“ToT Let’ Play a Game” Favara, Italy 11-20/09/2017

Հոկտեմբերի 10, 2017
Lets Play a game! On the 11th of August, representatives from Armenia, Bulgaria, Cyprus, Estonia, Georgia, Germany, Moldova, Romania, Russia, as well
Read More

Կարեւոր է յուրաքանչյուրը. Հայաստանի գյուղական համայնքների երիտասարդների զորացման ծրագիր

Սեպտեմբերի 30, 2017
Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ արդեն առավել քան 6 ամիս է, ինչ իրականացվում է «Կարեւոր է յուրաքանչյուրը. Հայաստանի գյուղական համայնքների
Read More

Everybody Counts: Rural Youth Empowerment in Eastern Partnership Countries

Սեպտեմբերի 30, 2017
Low level of youth participation in rural or deprived urban areas remains one of the key issues across the Eastern
Read More

Youth Workers for More Inclusive Europe Training Course in Yerevan

Սեպտեմբերի 18, 2017
Youth Workers for More Inclusive Europe From the 19th to 25th June, 2017 the Armenian Progressive Youth (APY) NGO hosted an
Read More

Vacancy Announcement – Research Officer

Սեպտեմբերի 15, 2017
Job Title: Research Officer Location: Yerevan Reporting To: Executive Director Opening Date: 15 September, 2017 Application Deadline: 20 September, 2017 Starts from: 25 September, 2017 Workload per
Read More

Vacancy Announcement: PR and Communications Manager

Սեպտեմբերի 3, 2017
We are hiring PR and Communications Manager Job Title: PR and Communications Manager Location: Yerevan Reporting To: Executive Director Opening Date: 04 September, 2017 Application Deadline: 25 September 2017 Starts from: 01
Read More

The first biggest gender-related international project of 2017

Օգոստոսի 15, 2017
A Quest 4 Equality: Breaking Gender Barriers through Youth Work Nowadays most countries recognize that equal rights, as a question of
Read More

SCOPE: Strengthening Youth Capacity for Conflict Management and Peace-Building

Օգոստոսի 2, 2017
CALL FOR 2 SENIOR TRAINERS BASED IN ARMENIA Idea, theme and objectives The idea of the Capacity Building Project “Strengthening Youth Capacity
Read More

Community, cooperation, communication, co-existance – you will be able to discover your own meaning

Հուլիսի 8, 2017
  VOLUNTEERING PROJECT IN LITHUANIA WHERE - The project is volunteering in integrated school in the capital of Lithuania - Vilnius. The school
Read More

Conflict vs Connection: A Training for Young Peace Builders in Armenia

Մայիսի 3, 2017
Armenian Progressive Youth NGO (Armenia) in partnership with TeachSurfing (Germany) hosted 45 youth workers from 12 different countries; Cyprus, Croatia,
Read More

Call for One Armenian EVS Volunteer in Bulgaria

Մայիսի 1, 2017
Association Alternativi International is looking for young people aged 18 to 30 to join our team in Bulgaria for European
Read More

International Human Library Event in Yerevan

Մայիսի 1, 2017
Have you ever read 13 books within two hours? If you think that this is something impossible, then the evidence
Read More

3rd International Youth To Youth Summit in Dubai

Ապրիլի 19, 2017
International Youth to Youth Initiative and GADHA Initiatives Group for Youth are very glad to present the 3rd International Youth
Read More

Volunteer Orientation Meeting

Ապրիլի 17, 2017
On March 13, Armenian Progressive Youth NGO has welcomed its new 40 volunteers, coming from different backgrounds, cultures and creeds,
Read More

2 EVS Placements in Belgium

Ապրիլի 8, 2017
Primary school De Appeltuin (1-st Project) Native City: Leuven   Activities and mission of the organization: De Appeltuin is one of the 40 Freinet Schools
Read More

“Technology for Creative Thinking” in Malta

Ապրիլի 7, 2017
The training " Technology for creative thinking" was organized by CROSS CULTURE INTERNATIONAL FOUNDATION CCIF with the support of Malta National Agency
Read More

Partnership Building Activity — Need Education to Work “NetWORK” in Armenia

Մարտի 16, 2017
7 days and 7 objectives to reach - these were the main tasks of the international group of 30 participants, youth
Read More

Vacancy Announcement – PR and Communication Manager

Փետրվարի 28, 2017
Job Title: PR and Communication Manager Location: Yerevan Reporting To: Executive Director Opening Date: 28 February, 2017 Application Deadline: 10 March 2017 Starts from: 01 April
Read More

Փետրվարի 15, 2017
The Young Initiative on Foreign Affairs and International Relations (Germany) and Armenian Progressive Youth NGO (Armenia) invite representatives from NGOs and Civil Society
Read More

Vacancy Announcement – Program Assistant at APY

Փետրվարի 9, 2017
Job Title: Program Assistant Location: Yerevan, Armenia Reporting To: Program Manager Opening Date: 10 February, 2017 Application Deadline: 17 February 2017 Starts from: 01 March 2017 Workload
Read More

Culture for Local Development: Call for applications is open!

Փետրվարի 7, 2017
The Adam Mickiewicz Institute, acting under its flagship brand Culture.pl, and the European Solidarity Centre are pleased to invite young
Read More

“Learn, Do, Stay Inspired” — Armenian Young People go to Sweden

Փետրվարի 4, 2017
On November 5-12 three Armenians, representing APY, joined "Learn, Do, Stay Inspired" program in Gothenburg, Sweden. One of the participants of
Read More

Syrian-Armenian and Local Youth Empowerment program

Հունվարի 31, 2017
 We are glad to announce that "Skills and knowledge for youth empowerment" one-year program is now accepting applications. "Armenian Progressive Youth"
Read More

Սիրիահայ և տեղացի երիտասարդների հզորացման ծրագիր

Հունվարի 27, 2017
«Հմտություններ և գիտելիքներ հանուն երիտասարդների հզորացման» մեկամյա ծրագրի հայտերի ընդունում «Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ-ն հրավիրում է 18-ից 30 տարեկան սիրիահայ
Read More

EVS Volunteers in Yerevan

Հունվարի 13, 2017
Time to EVS Title: Time to EVS Duration: 4 months Place: Yerevan, Armenia Type: long-term EV Starting date: February 1, 2017 May 31, 2017 Armenian Progressive Youth
Read More

Urgent Call for an Armenian Volunteer for an EVS Project in Poland

Հունվարի 12, 2017
If you live in Armenia and would like to become a European Service volunteer at the Cultural Association "Postcard" in Poland, then
Read More

EVS Project in Romania for Armenian Young People

Հունվարի 12, 2017
Fac(e)IN’ a Crowd  01.02.2017 - 01.10.2017 8 months  Sfantu Gheorghe, Romania Brief description of the host organization: Asociatia ‘Clubul Tinerilor din Sfantu Gheorghe’ – HITI Volunteering
Read More

Արդեն 7 տարի երիտասարդության հետ միասին

Դեկտեմբերի 26, 2016
Այսօր APY-ը դառնում է 7 տարեկան: Թվում է, թե 7 տարին այնքան էլ մեծ թիվ չէ, բայց այս բոլոր տարիների ընթացքում
Read More

Մեր կամավորների բնապահպանական դասընթացները Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանում

Դեկտեմբերի 14, 2016
Ինչպես գիտեք, ՀԱԵ-ում կա 4 աշխատանքային խումբ, որից մեկը մեր էկո-ակտիվիստ կամավորների բնապահպանական ակումբը կամ աշխատանքային խումբն է։ Այս տարվա
Read More

Özge Bozkaya’s EVS Experience in Armenia

Դեկտեմբերի 7, 2016
Özge Bozkaya is from Turkey and this year has come to Armenia to do a 6-month-long European voluntary service (EVS).
Read More

My way of meeting Will Smith and becoming a trainer. 

Դեկտեմբերի 4, 2016
London... The city that everyone wants to be at once, the city where you can meet Hollywood’s best stars such as
Read More

Dave’s EVS Adventures in Malaga

Դեկտեմբերի 3, 2016
“You can't always get what you want, but if you try, sometimes, you may just find what you need”, Mick
Read More

“A short story about the long and wild trip to the hot, colorful and mysterious Morocco

Նոյեմբերի 28, 2016
From July 30 till August 8, “Armenian Progressive Youth” NGO’s five volunteers, including me, have participated in an international youth
Read More

Our journey to piece building and piece keeping on the Black sea in Kobuleti, Georgia

Նոյեմբերի 28, 2016
The project for us, three Armenian beauties, started with a ten hour minibus ride from Erevan to Kobuleti and my
Read More

French Volunteer’s EVS Experience in Armenia

Նոյեմբերի 25, 2016
Marilou Albero came to Armenian Progressive Youth in Armenia from France to do a 6 months long European Voluntary Service
Read More

Call for Turkish EVS Volunteers in Armenia

Նոյեմբերի 18, 2016
Title ; Time to EVS Duration; 6 months Place; Yerevan, Armenia Type; long-term EVS Starting date; December 5, 2016, or January 5, 2017. Armenian Progressive
Read More

Youth for Rights

Նոյեմբերի 5, 2016
Last week a group of young human rights activists from Armenia, Ukraine, Azerbaijan, Belarus, Moldova, Georgia, Russia and the EU
Read More

“Stone Age in Us” Youth Exchange Project in Lithuania

Նոյեմբերի 4, 2016
The youth exchange "Stone Age in Us" took place in wonderful Lithuania in mid-July, with 31 amazing young people form
Read More

Halloween Party with APY, AIESEC in Armenia and AEGEE-Yerevan

Նոյեմբերի 3, 2016
On the 31st of October together with AIESEC in Armenia and AEGEE-Yerevan we hosted a joint Halloween party for all
Read More

“SKYE” Club’s Future Trainers’ Meeting

Նոյեմբերի 3, 2016
World Vision Armenia in partnership with Armenian Progressive Youth NGO and several Yerevan-based organizations is going to launch a SKYE Club
Read More

In a New World of Cultural Reality

Հոկտեմբերի 31, 2016
My name is Hovhannes and very recently I have participated in a short term European Voluntary Service project, funded by
Read More

Be Strong on Finances

Հոկտեմբերի 25, 2016
The morning of 26th of October would have been as silent and grey as it mostly is at this time
Read More

Inner Peace for Youth: International project in Latvia

Հոկտեմբերի 20, 2016
On May 17th, 2016, Sergey and I started our journey to Latvia. For me it was my second Training Course,
Read More

Challenge to Change: Gender Perspectives in Europe

Հոկտեմբերի 12, 2016
The concept of gender equality is highly affected by the culture and the politics of the country where it is
Read More

Need Education to Work – NetWORK

Հոկտեմբերի 3, 2016
From 2-nd to 10-th of October Armenian Progressive Youth NGO together in cooperation with MOJU - Associação Movimento Juvenil em
Read More

Santa Barbara — The Last Episode of the Famous TV Series in Yerevan

Սեպտեմբերի 30, 2016
After several years of project experience and work with so-called difficult youngsters, adolescents with challenging behavior Armenian Progressive Youth NGO
Read More

Unity in Diversity? From Challenges to Opportunities

Սեպտեմբերի 30, 2016
From 30th of March to 7th “Armenian Progressive Youth Progressive Youth” NGO together in partnership with “Active Ukrainians in Europe” NGO launched
Read More

“Where Does Hate Come From?” International Training Course in Yerevan

Սեպտեմբերի 30, 2016
From 15th to 23rd of July Armenian Progressive Youth NGO together in cooperation with Active Ukrainians in Europe from Sweden
Read More

“Extremism, no thanks!” International Training Course in Yerevan

Սեպտեմբերի 29, 2016
From 23rd to 30th of August Armenian Progressive Youth NGO together with International Youth to Youth Initiative from Lithuania hosted the
Read More

#VOM — First Volunteer Orientation Meeting of Autumn

Սեպտեմբերի 24, 2016
On Friday the 16th of September, Armenia Progressive Youth NGO held a Volunteer Orientation Meeting to welcome the volunteers who
Read More

Volunteer Orientation Meeting

Սեպտեմբերի 24, 2016
Community organizations often depend on a constant influx of new volunteers to survive and thrive as they try to obtain
Read More

“CHALLENGE 2 CHANGE: GENDER PERSPECTIVES IN EUROPE” International project launches in Yerevan

Հունիսի 26, 2016
June 26, 2016 – Yerevan, Armenia – From 27th of June to 5th of July Armenian Progressive Youth NGO and
Read More

Europe Day with APY and Young People

Հունիսի 17, 2016
This year Armenian Progressive Youth joined the organization and the celebrations of the Europe Days in Armenia together with European Union in Armenia. In the
Read More

Armenian Youth stands 4 Peace

Մայիսի 25, 2016
There have been many who have wanted to achieve peace and received peace prizes for their work. But peace cannot
Read More

100 trees were planted by APY in Aragatsotn region

Մայիսի 24, 2016
Armenian Progressive Youth (APY) NGO volunteers and staff members took part in forest amelioration activities in the framework of the
Read More

Gender Inequalities in the Armenian Labor Market

Մայիսի 21, 2016
Young women in Armenia are disadvantaged with regard to their activity status, have a harder time than young men finding
Read More

Let’s Make it Home – Seminar on Inclusion of Refugees/IDPs in Hosting Communities

Ապրիլի 25, 2016
On 14-22 April 2016 an international seminar “Let’s Make it Home” took place in Sumy, Ukraine. The aim of the
Read More

Breaking the walls between different nationalities

Ապրիլի 3, 2016
Being EVS volunteers at the Armenian Progressive Youth NGO, Özge Bozkaya and Ramazan Aygat form Turkey have decided to produce
Read More

Love means Love։ LGBTI Rights in Armenia

Ապրիլի 1, 2016
When I first decided to take up the responsibility to realize a project to support and protect LGBTI rights I
Read More

International Training Course on Migration and Youth is Being Launched in Yerevan

Մարտի 27, 2016
Current migration’s processes largely affect youth since a tangible percentage of migrants are young people. In reality, many young people
Read More

Let’s Talk – A debate on sexism, male chauvinism and gender-based violence

Մարտի 23, 2016
At least one in five of the world’s female population has been physically or sexually abused by a man at
Read More

APY workshops are motivating young schoolchildren to act eco-friendly

Մարտի 12, 2016
On 11 March, we – APY volunteers, awarded fourteen 6th grade students with certificates of accomplishment for the #AmEco Basics of
Read More

My story of volunteering with APY

Դեկտեմբերի 1, 2015
by Nonna Hovhannisyan, APY Volunteer APY (Armenian Progressive Youth) is a place, where a volunteer is appreciated and a place
Read More

How to survive the multicultural society?

Սեպտեմբերի 25, 2015
by Dave Poghosyan, APY Volunteer Unity of cultural diversity is and has always been one of the strongest factors of human
Read More

Trainers Against Discrimination

Սեպտեմբերի 10, 2015
by Vahe Tumanyan, APY Volunteer Training of Trainers “Trainers against discrimination” is a project implemented in three phases. The first ToT
Read More

Rock with APY

Օգոստոսի 27, 2015
Rock music is not just some style of music, it is precisely the one, in which youth will continue living
Read More

Chance to come closer to Europe

Մայիսի 8, 2015
All of us dream about success and luck but neither success nor luck manage to visit us all. Sometimes all we
Read More

 

 

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

APY Newsletter

Our newsletter aims to make our work more transparent for all the interested parties. Every 3 months our team releases a newsletter with important updates on our youth development initiatives and projects. Subscribe now and stay tuned!

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Apy Library

The APY library will be glad to help you with youth development resources. Located in APY office, it offers books, handbooks, publications, brochures, DVD’s and other materials related to youth work, non-formal education, active citizenship, gender equality, youth participation, best practices in the field of youth, methods to work with young people and much more. In the library, you can also find out more about our initiatives, approaches and practices. You can download the list of available literature here. Feel free to contribute to the library.

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Useful Recources

How to choose a good volunteering opportunity

The key to success is to choose a volunteering opportunity that matches your skills, interests and availability. Once this is settled, you can start your search for a quality opportunity. Volunteering can be an unforgettable and rewarding experience, but with so many opportunities available it’s important to be careful with your choice. The quality of your experience can determine how you perceive volunteering as a whole. So once you decide to volunteer, the first thing is to ask yourself:

 • What are my goals and expectations?
 • How much time do I have available?
 • What kind of tasks would I like to undertake?
 • Which skills can I offer?

Do background checks

You will find a lot of different opportunities on the Internet, as there are many organisations that would welcome your help. However, you should make sure that these organisations are reliable. There are hundreds of websites out there for organisations that no longer exist, never really existed or just do not do the work they claim to do. Even if you see an advert on a dedicated volunteering website, you should remember that these websites are not accountable for the credibility of the organisations that advertise on them.

In short, you should always investigate an organisation not only by visiting its website but also by speaking with staff, to find out what the organisation is trying to accomplish and how their volunteering programme works. Reliable organisations won’t have any problem answering all of your questions and putting you in contact with previous volunteers.

Bear in mind that even if you have chosen an opportunity that seemed perfect in a trustworthy organisation, things still need time to run smoothly and you should be patient. Not every volunteer job is right for every volunteer, and while one assignment may not be ideal for you, there will be dozens of others that meet your needs and expectations.

 

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Hosting EVS volunteers

APY is accredited as HOSTING organization to run projects under European Voluntary Service — part of the European Union’s Erasmus+ programme. If you are resident of the European Union Member State interested in going for EVS to Armenia – contact APY. We will be glad to become your hosting organization and help you to take EVS opportunity.


VOLUNTEER VACANCY #1 - Youth and Media Group

VOLUNTEER VACANCY #2 - Youth and Environment Group

VOLUNTEER VACANCY #3 - Public Relations Group

VOLUNTEER VACANCY #4 - Local Events Organizing Group

Living and working in Yerevan


Coat_of_Arms_of_YerevanSituated on the Hrazdan River, the city is one of the worlds’ oldest, yet in recent times has undergone a major transformation, offering a great history combined with newly constructed retail shops, restaurants, and cafés. Moving to Yerevan means relocation to the capital and largest city of Armenia. Yerevan is a wonderful place to discover and a destination of contrast. Originating as a small town in the 8th century BC, today Yerevan is a large city with a population of over 1 million.

Accommodation: APY provides all the facilities to make your stay and work in Yerevan as smooth as possible. We provide a flat with all the facilities for a comfortable stay in Armenia. The flats are equipped with free Wi-Fi, a washing machine and heating system. Each flat has its separate kitchen and all facilities needed for cooking; fridge, oven, kettle, gas panel and different types of dishes and kitchen facilities. The rooms are light and with large windows.  There is also a common living room for volunteers for socializing and spending free time. The volunteers will be provided with single or twin rooms.

Location: The address of the flat is Nizami 13, Appartement 13, 0016, Yerevan, Armenia. The flat is situated in 5 minutes’ walk from the Metro-station “Garegin Nzdeh”. The nearest bus station is 2 minutes walk from the flat. The route from the flat to the APY office takes around 30-35 minutes.

Transportation: It is very easy to get around in Yerevan. Within the centre, there are, next to taxis, minivans known as Marshrutka that cost 100 AMD to take locals along designated routes. The metro is also available from 06:30 until 23:00, with prices comparable to the minivans. Foreigners who wish to drive in Yerevan will need to have an International Driving Permit and drive on the right hand side of the road.


I have been volunteering with APY for 1 year. After my voluntary service I decided to return back to Armenia and work there for another year. APY helped me to follow my dreams, to get a job in Armenia and to find great friends. These 2 years were a great experience. I’ve learnt a lot about myself but the thing I appreciate the most is learning to speak proper English.

Dagmara Kedziora

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Sending EVS volunteers

APY is a recognised sending organisation under the EVS scheme. It is accredited as SENDING organization to run projects under European Voluntary Service — part of the European Union’s Erasmus+ programme. If you are resident of Armenia interested in going for EVS and you are looking for sending organization – contact APY. We’ll schedule a meeting with you to get to know each other and discuss your needs and expectations. This is the first step to take EVS opportunity. There are quarterly deadlines for funding applications and the process usually takes several months. It requires the volunteer, the hosting and the sending organisations to jointly submit an application for funding


Who can take part?

Are you aged 17-30 and willing to spend from 2 weeks to 12 months abroad as an EVS Volunteer? Are you based in Armenia? Are you interested to volunteer abroad and make the world a better place? If yes, EVS is for you!

How to find an EVS placement?

There are a number of websites that will allow you to search for vacancies within the EVS programme.  These include:

1. Database of volunteering projects is the Database of project at the European Youth Portal. We recommend that you first use this database to find projects that you might be interested in.

2. EVS organizations Database is the Database of accredited EVS sending, hosting and coordinating organizations. It lists all valid accredited host organisations (several thousand of them) but does not give you any indication whether there is a vacancy in any of them. Click on the organisation to see more information about them. You can contact individual organisations to say you’re interested in volunteering with them — but please bear in mind that some of those listed may not currently have a project looking for new volunteers. After your contact them you wait till the organisation is coming back to you. Unfortunately this system does not work as well as it could and very often volunteers report that they have not received any response from organisations. Anyway, the database is worth exploring.

3. EVS with APY is a Facebook group for all those young people in Armenia who are interested to volunteer in Europe. Having a large network of international partners, APY itself offers EVS placements all around the Europe. Join the group and stay tuned.

4. European Commission’s official EVS web-site: In this web-site you can find all the important information and recourses related to EVS. Here you can learn about the EVS core values and quality standards as well as check the eligibility criteria and other technical aspects of EVS.

5. YouthNetworks! is an independent search database that is much smaller but much more up-to-date. Volunteers and organisations can register their details on this site and it is possible for both groups to search for partners for their EVS projects. In other words it is possible for volunteers to search for available placements and also it is possible for organisations to search for volunteers who are available to come to their project. The goal of YouthNetworks is to make youth work easier and more efficient. It is an online network based on the needs of international youth organisations.

How do I put my project together?

An EVS project is comprised of three partners:
1. Host organisation – where you will spend your EVS
2. Sending organisation – a support organisation in Armenia that will help you before, during and after your project. APY is a recognised sending organisation.
3. Volunteer –that’s you!

When can I apply for my project and when can I start?

In most cases, once you have found a project that you would like to volunteer with and if they have agreed to host you then the hosting organization and the sending organization will make an application to a National Agency (usually in the country of the hosting organization). There are different deadlines each year and, if the project is approved, you can start to volunteer 3 months after each deadline.  For example if you want to start your placement in December then you will have to apply by the 1st September deadline. This really means that you should begin to plan your EVS project as early as possible so that you have the best chance of being accepted by an organization that you are interested in.

In which countries can I volunteer?

Residents of Armenia can volunteer only in the countries of the European Union as well as Iceland, Liechtenstein, Norway and Turkey. You can apply for volunteer placements in any country of the European Union although there are different methods of application depending on where it is you would like to volunteer.

 

 

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Sustainable Development

Armenia’s reality is marked by continuous violations of the principles of Sustainable Development. We pay little attention to the social and intergenerational justice, environment protection and fair economic redistribution focusing only on economic growth. Moreover, the public policy-making processes are far from being participatory and as a result the influence of the civil society on the public decision-making in is still rather low. Through Education and Training for Sustainable development APY promotes the economical and efficient use of resources, the thoughtful treatment of the environment and the responsibility towards future generations. 

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Media Literacy

Even though Armenia has got almost full coverage with an Internet, the purposeful and literate usage of alternative digital media and internet remains low. In the era of new technologies when in contrast to traditional mass media, the users of modern internet can send and receive, be recipients and creators of information, media literacy is still an issue in Armenia. Through media products, media literacy workshops and seminars, APY tries to expand this potential and use it for the educational purposes. We believe that Internet and alternative digital media can become a powerful tool in facilitating active participation and democracy in Armenia.

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Intercultural Dialogue

APY promotes intercultural dialogue and highly values an open and respectful exchange between young people and youth organizations. Taking into account the recent rise of nationalism and extremism both in Armenia and Europe, we consider it highly important to gather active young people, youth workers and activists to discuss the questions of multicultural society, interreligious and intercultural dialogue as well as think about some practical tools how to fight discrimination and combat extremism. During the last years APY has created a platform for intercultural dialogue for around 1000 young people from around 50 different countries through its mobility projects, training and exchange programs.

 


 

Thanks to APY I learnt about the beauty of human diversity. Diversity is the most beautiful thing. Awareness on cultural differences and diversity is the most valuable things I took with me from APY

Davit Poghosyan

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Gender Equality

APY actively advocates and works for gender equality in Armenia and in the whole region. In 21st century’s Armenian women still experience domestic violence which takes a form of psychological, physical and sexual abuse. This is coupled with widespread gender based selective abortions. At the same, time in APY we are concerned that the word “gender” becomes an adjective to describe anything perverted and sinful, anything aimed to undermine traditional values and families. There is an obvious lack of knowledge especially amongst youth in this field and one of APY priorities is to fill this gap.

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Environmental Protection

Attitudes towards the environment and eco lifestyle should be developed from an early age. That is why environmental education is in the heart of APY work with children. Partnering with several environmentally oriented companies and institutions, APY works with several public schools and universities, ensuring that l young people are environmentally literate and know how to treat the environment in their daily life. This is coupled with campaigns, concerts, environmental education workshops, seminars, urban gardening and flash-mobs.

DSC_0330

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Democracy and Human Rights

Building and maintaining a democratic Armenian society where human rights are protected is a cause APY contributes to. Only by working with a young generation we can combat Soviet legacy of authoritarian attitudes and values. Supporting development of democratic competencies and values is one of the priorities of APY work. Through our projects we facilitate global democratic education and promote active civic participation of young people. We realize the impact of autocratic regime on young people in Armenia and work to ensure more transparency and accountability. 

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Armenia-Turkey Dialogue

Due to lack of communication, the view of “otherness” in media and number of historical and political issues young people from Armenia and Turkey live in societies full of prejudices and hatred. We believe that youth in Armenia and Turkey is the most active part of the society which can become a catalyst for change. Through Armenian-Turkish Dialogue projects APY give young people from Armenia and Turkey to meet, to work together, understand differences and similarities, exchange the experiences and develop cooperation.

IMG_8021

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Active Citizenship

Supporting and inspiring young Armenians to develop leadership skills and to take their civic responsibility is one of the main goals of APY. By means of various activities, trainings and work with youth we try to enhance active citizenship and stimulate young people’s involvement in their local communities, from villages to towns and cities. In new fragile democracies like Armenia, active citizenship is one of the most important steps towards responsible and healthy society.

 


 

I learnt to be more independent and free in APY. I understood who I am and what I want. I recommend everyone volunteer with APY because it’s amazing to realise that your little help makes the world beautiful

Vahan Ghazaryan

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Causes

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Annual Reports

IMG_7367 (1)

Every year we look back on what we have accomplished and how our projects and initiatives translate our vision into reality. See the latest APY reports and learn the most recent ways we have made a positive impact in Armenia and beyond. 

 

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Our Staff

Erik Ghazaryan
President
Erik is an experienced youth worker with an MA in Political Science. Erik is interested in digital media, Web 2.0 Tools and journalism. Currently, he is also an editor of Newsletter at the Youth for Exchange and Understanding International Network that APY is part of. He is also an Expert in Youth policy and Environment in the Ministry of Sport and Youth Affairs. He is passionate about working with local volunteers and sharing his experience and knowledge. Erik likes doing sports, reading and collecting souvenirs from different parts of the World.
More about Erik
Grigor Yeritsyan
Executive Director
Grigor works in the field of youth education since 2008. With an educational background in Political Science and European Studies, he works as an Executive Director, Educational Supervisor and trainer at APY. Previously, he has been working as the Vice-President of the organization. Grigor is responsible for management of educational projects implemented by the organization, design and preparation of learning curricula of educational activities as well as supervision of project managers and project coordinators. Grigor is a youth worker and activist in Armenia with considerable practice in consolidating youth. He’s been working for Civil Society Development in Armenia since 2007 both in terms of academic research and practical work. As a trainer in the field of Education and Youth, his main areas of expertise are in the fields of Intercultural Learning, Education for Sustainable Development, Gender Equality and Education for Active Citizenship. He is passionate about youth empowerment and driving positive social change in Armenia. He likes traveling, discovering new cultures, blogging and singing.
More about Grigor
Maria Simonyan
Co-Founder
Maria has an educational background in Political Science and European Studies. Recently, she has also graduated from Estonian School of Diplomacy. For the last years she has been working as a trainer and project manager in APY dealing with international training courses, building partnerships and working for expansion of the organization. Her main topics of expertise in the field of training are Democracy, Youth Participation, Active Citizenship and Migration. As a youth worker and a trainer she believes that young people are capable of doing significant changes in their countries. By empowering and equipping them with certain skills and competences, she wants to change the world for better! Maria is passionate about working in the area of international cooperation and diplomacy. She likes travelling and discovering new countries, practices yoga and is passionate about reading.
More about Maria
Adrine Aghabekyan
Project Manager and EVS Coordinator
Adrine has an educational background in Linguistics and Cross-cultural Communication. She has been working in APY as an Office Administrator for couple of years dealing with the management of international training courses, building partnerships and working for expansion of the organization. Now Adrine is a Program Manager and an EVS coordinator of the organization. As a youth worker she believes that youngsters are the power that certain country holds and that by working hard they can create the future they only dreamt of. Adrine is passionate about working in the area of intercultural communication and youth work. She likes exploring new cultures, investigating how a certain phenomenon can mean and show different things in another culture, learning the values and beliefs various cultures obtained throughout the history. Enquiring ancient cultures, their legends and their connection with astronomy and science is the thing she enjoys the most.
More about Adrine
Nelly Paytyan
Vice President
Nelly is the current Vice President of APY. She has been involved in APY since 2010 first as the PR and Communications Manager of the organization, later also as the Programs Director managing local, regional and international programs on social inclusion and human rights education for young people, gender equality, women’s rights, LGBTI rights and social entrepreneurship. Nelly is a youth worker with more than 8 years of working experience with young people in Armenia and beyond running programs both on the local and international levels. Nelly holds a BA in Philology and Linguistics and an MA in International Relations and Diplomacy from Yerevan State University. She strongly believes in the power of non-formal education to engage and empower young people in a way they become active citizens of their country and participate in decision-making processes.
More about Nelly
Henrik Sahakyan
PR and Communications Manager
Henrik is a student at French University in Armenia. He pursues a Bachelor degree in Marketing and has been involved in youth organizations and youth projects since 2014. As a PR and Communications Manager at Armenian Progressive Youth, Henrik is in charge of managing and enhancing both the internal and the external communications of the organization on many online and offline platforms with different target groups. Meantime, he coordinates a team of volunteers supporting him to implement the organization’s communications. He is an ambitious and open-minded person eager to take up new challenges while looking for new experiences.
More about Henrik
Anna Tovmasyan
Project Manager
Anna has a BA and MA degrees in Linguistics. For more than 4 years she has been an Assistant to the Head of Chair as well as English language lecturer at Yerevan State University. Since 2014 she has been actively involved in youth organizations. For more than a year she has been volunteering with Armenian Progressive Youth, leading APY SKYE club and contributing to the implementation of local activities. Anna is motivated to discover new horizons with APY and strongly believes that prosperity of Armenia is in the hands of youth. Anna has a BA and MA degrees in Linguistics. For more than 4 years she has been an Assistant to the Head of Chair as well as English language lecturer at Yerevan State University. Since 2014 she has been actively involved in youth organizations. For more than a year she has been volunteering with Armenian Progressive Youth, leading APY SKYE club and contributing to the implementation of local activities. Anna is motivated to discover new horizons with APY and strongly believes that prosperity of Armenia is in the hands of youth.
More about Anna
Varsik Nikoyan
Project Assistant
Varsik works in APY as a Project Assistant for the projects related to gender mainstreaming and women empowerment. Currently Varsik is a Ph.D. student at Yerevan State University, the faculty of Philosophy and Psychology and a lecturer of psychology at National Polytechnic University. Combining her passion towards psychology and facilitating skills gained through volunteering at APY, now she is working with Syrian-Armenian younsters in order to help them acclimate to new environment. Varsik has participated in many local and international training projects, where she discovered the strength of non-formal education, which she uses now in the fields of stress management, self-development and decision-making. Her interests are various: from composing music, crafting to programming.
More about Varsik
Diana Chobanyan
Regional Programs Director
Diana Chobanyan is our Regional Programs Director. She is coordinating APY activities in the regions of Armenia, facilitating inclusion of young people from rural and deprived urban areas and strengthening our outreach. Diana holds a Master degree in teaching methodology. Her interest in education and active citizenship extends to developing and piloting a citizenship education curriculum for university students from Armenia. Since 2013 she has been actively involved with community development and youth empowerment in Armenia, coordinating and implementing various projects as a part of local and international teams. She is founding member of the Eco Lab foundation.
More about Diana
Mane Papyan
International Project Manager
Mane is a youth worker and a trainer. Since 2010 Mane has been a counselor in ArqaNe girls Leadership and Empowerment Summer School. She is also a board member of Stepanavan Youth Center since 2014. Additionally to her work at APY, Mane teaches at Vanadzor State University as a lecturer of Journalism. For almost 7 years she is a trainer in the fields of Social Media, Multimedia, Leadership & Conflict Management.
More about Mane
Lilit Midoyan
Project Coordinator
Lilit has an academic background in Law and years of experience in project management. In APY, Lilit will be managing our "Youth EN.P.ACT Lab" project, supporting capacity development and educational journey of 60 young people from 10 regions of Armenia. Currently, Lilit also works in Kolba Lab as a community mobilizer and as a social media specialist at Hetq. She is doing gymnastics, loves music and dreams to see Yerevan as the youth center of the world.
More About Lilit
Areg Arakelyan
Finance Manager
Areg worked in the bank field from 2007 to 2014 first as a credit officer, later as an accountant. He graduated the faculty of World Economy of Russian-Armenian University. In 2014, Areg re-qualified in NGO financial management. After 7 years of work experience in the bank field, Areg did one-year EVS project in Riga, Latvia, challenging himself to deal with other professions such as event organizer, projects manager etc. Areg is also the manager, co-founder and performer of the underground music band “LSD Sound-Out Club” which is known between the Yerevan underground art stage with its unpredictable and manipulative music, adventurist actions and performing.
More About Areg

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Our Vision

We believe that progressive, educated, skillful, open-minded and engaged young people possess all the power to become actors of change in Armenia and beyond. Youth is not the future but the present! We envision a society where young people achieve their full potential and become engaged and responsible citizens. They participate in decision making processes and shape a democratic society. We envision Armenia where young people have enthusiasm, progressive values and willingness to make social and political changes in their communities.

_GOR2033 

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Our History

We’ve come a long way from a student initiative to a professional youth organization. This has been a long journey of empowering young people, involving them in youth mobility and educational programs, developing their skills and knowledge and engaging them in the community life. It was a quit challenging period for Armenia; few youth organizations existed, the approach of the authorities towards any independent non-governmental organization was rather hostile and few youngsters did benefit from local and international educational activities, training and study trips abroad. This information was carefully kept by ‘non-transparent’ youth organizations and corrupted student councils. Only limited number of ‘chosen’ people could profit. And this was what we were coming to change.

 • 2007

  Founded In

  A group of students majoring in Political Science had idea to establish an organization.

 • 2009

  Registered In

  After years of strategy development finally APY was officially registered with the Ministry of Justice of the Republic of Armenia.

 • 2012

  Expanded In

  Our ambitions were growing along with our funding, capacity, knowledge, human recourses and areas of activities.

 • 2013

  Moved In To Our New Office

  We have moved to our nice and spacious office on Saryan 24 where we are located now.

It took years of brainstorming, strategy development, meetings and discussions when finally in 2009 APY was officially registered with the Ministry of Justice of the Republic of Armenia. From the very beginning we aimed at supporting personal and professional development of young people in Armenia by engaging them in non-formal education activities and increasing their access to training and mobility opportunities.

From 2009 our ambitions were growing along with our funding, capacity, knowledge, human recourses and areas of activities. Through the engagement in youth work, the founders, staff members and volunteers of the organization grew to highly competent young professionals: activists, leaders, youth workers, trainers, facilitators who are leading APY today. During the last years APY organized hundreds of activities, campaigns, events and projects in Armenia and neighbouring countries involving children, teenagers, youngsters, youth workers, volunteers, adults and their communities.

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Who We Are

Armenian Progressive Youth known as APY is a youth organization based in Yerevan, Armenia. APY was officially founded in 2009 by a group of like-minded young people and students whose paths crossed on the implementation of joint initiatives.

We are a non-​profit, non-​political organization aiming to support, inspire and engage young people from Armenia and all over the world to develop their social leadership skills, to take their civic responsibility and to act as change-makers. Through different projects, initiatives and non-formal education tools we help young people to succeed, ensuring that they develop the knowledge, skills, attitudes and competences to fit to the modern world.

100

 
300

 
200

 
1500

14500

 

artoyer

Մարտի 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

artoyer

Մարտի 13th, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

artoyer

Մարտի 12th, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

European Voluntary Service

Are you aged 17-30 and willing to spend from 2 weeks to 12 months in Europe as a volunteer? All you need are motivation, compassion and the willingness to work and learn from the people in the community. We offer you to benefit from European voluntary Service (EVS).

EVS gives young people the opportunity to express their personal commitment through full-time voluntary work in a foreign country within or outside the European Union. The EVS aims to develop solidarity, mutual understanding and tolerance among young people, while contributing to strengthening social cohesion and promoting active citizenship. Volunteers receive free board and lodging, insurance cover and a grant for the duration of the project.

If you have already found an EVS project you would like to apply for and you may need a Sending Organization from Armenia, Armenian Progressive Youth NGO can become your Sending Organization. Please, do not hesitate to contact Nelly Paytyan — our EVS Coordinator at [email protected]

 

artoyer

Մարտի 12th, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

artoyer

Փետրվարի 15th, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj

Home


Everybody Counts! A Handbook on Inclusion and Participation of young people in EP countries

Օգոստոսի 16, 2018
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove() We are excited to share with all of you our handbook ”Everybody Counts!” on inclusion and
Read More

Lost and Found | Anahit’s EVS Story

Օգոստոսի 16, 2018
“If you want to find yourself, lose yourself in the service of others.” This was the idea that was in
Read More

Human Library in Yerevan, Armenia

Օգոստոսի 10, 2018
There is a kind of library in the world where you can see the books breathe, you can watch them
Read More

<script>
var newsItemList = document.getElementsByClassName(‘news-content’)
for (i = 0; i < newsItemList .length; i++) {
var dateSpan = document.createElement(‘span’)
dateSpan.innerHTML = “…”;
newsItemList[i].firstElementChild.appendChild(dateSpan);
}

</script>

Comments

 1. yowhatsapp mod google plus

  I think that is among the such a lot vital info for me.
  And i am happy reading your article. But should statement on some general
  issues, The site taste is ideal, the articles is in reality excellent :
  D. Just right job, cheers

 2. Hamster care guide

  I’m curious to find out what blog platform you are using?
  I’m having some small security issues with my latest blog and I’d
  like to find something more risk-free. Do you have any solutions?

 3. reklamy,

  I used to be suggested this web site through my cousin. I am now not sure whether this put up
  is written by way of him as no one else recognise such designated about my problem.
  You are incredible! Thank you!

 4. childrens wall murals

  Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog!

 5. all sports

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is great, let alone the content!

 6. ggwviell

  An alternative is to join Dr. viagra tablets http://alecdviagajafuk.com/ buy generic viagra onlinePatients should be aware of the diseases prevalent in a country so that if they fall ill when they return, they can bring it to the attention of the doctor. BMJ 299 6710 : 1259—60. I am only 17 years old and know that this is not normal.

 7. ggnbrego

  Health technology assessment Winchester, England 4 18 : 1—73. viagra price http://ekioviagencm.com/ free viagra samplesIm so so worried—could I be pregnant? The pineal gland is a tiny pinecone-shaped organ hence the word pineal located at the back of the brain, just above the brain stem. If the person develops signs or symptoms of an allergic reaction, the food challenge is immediately stopped.

 8. fotbollströjor barn

  d2pjrx fotballdrakter uwbaz62s hvi91k6tn maglie del calcio qeo793 4dnsjzqgm
  fotbollstrjor barn cw4upn38ai b98ly54d7e billige fodboldtrojer k7t63o0yx5 2vuzrslk billiga fotbollstrjor l39wuz 8fi35v fodboldtrojer born f0zo69wtn fb6a1rx2dg maglie calcio a poco prezzo xfwpuok9 8mysqk fotballdrakter
  barn n6yc8a0

 9. www.digitalcurrencycouncil.com

  Ηello there, just became aware of your ƅlog through Google, and found
  that itt is really informative. I am going to watch oᥙt for brussels.
  I will appreciate if y᧐u contnue this in future.
  Lottѕ of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 10. FrancisBup

  Здравствуйте!
  Мы – команда Effect, и сделали сервис, который позволяет объединить все современные каналы связи с клиентами, повысить лояльность клиентов и значительно повысить онлайн продажи. Он красивый, простой в использовании и намного лучше аналогов:
  1. С нами вы никогда не пропустите ни одного обращения от клиентов.
  2. Можно подключить неограниченное количество сайтов и других каналов, таких как: чат на сайте, вконтакте, facebook, telegram, viber, slack.
  3. Мы сделали первую в мире кросс-интеграцию с корпоративным мессенджером Slack, благодаря которой вы можете молниеносно отвечать на сообщения клиентов из разных каналов связи, не переключаясь между чатом на сайте, соц. сетями и мессенджерами.
  4. У нас есть мощная и абсолютно бесплатная версия, благодаря которой вы сможете увеличить онлайн продажи без дополнительных издержек на рекламу и другие инструменты.
  Искренне приглашаем вас присоединиться к нашему сервису https://effect.com/

 11. accounting tools

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 12. erp system

  Hi would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 13. factoring industry

  My partner and I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be what precisely I’m looking for. Would you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on many of the subjects you write with regards to here. Again, awesome site!

 14. homedesignfontana.tk

  I do accept as true with all of the ideas you have offered on your post. They’re really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too short for newbies. Could you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

 15. king mattress

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. But think of if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this site could certainly be one of the most beneficial in its field. Very good blog!

 16. baby ornaments

  The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 17. king of kash loans

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 18. MerrillGag

  НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ В МОСКВЕ 180 РУБЛЕЙ В СУТКИ!

  Предложение от СОБСТВЕННИКА, без комиссии и переплат, скидка при долгосрочном проживании!

  Наше общежитие — отличный вариант для комфортного проживания:

  — БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi;
  — ортопедические матрасы;
  — простоpная оборудованная кyхня;
  — круглосуточная охрана, сухой закон;
  — ежедневная уборка и смена белья.
  — душ;
  — холoдильник в кoмнате;
  — тeлевизор;
  — микpoвoлновая печь;
  — электpическaя плита c вытяжкой;
  — стиральнaя машина.

  ЗВОНИТЕ 8 499 638 29 41, КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
   hotelhot.ru

 19. new mattress

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue solved soon. Many thanks

 20. costco memory foam topper

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thanks

 21. developing bespoke software

  Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and outstanding design and style.

 22. r binary options valas

  Simply wish to say your article is as astonishing. The clarity for your
  put up is simply spectacular and i could suppose you’re an expert in this subject.
  Fine together with your permission let me to
  seize your RSS feed to stay updated with drawing close post.
  Thanks 1,000,000 and please keep up the gratifying
  work.

 23. Business People

  Good blog! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 24. Science Business

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is great blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 25. beautyrest mattress

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

 26. fairy birthday party games

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Bless you!

 27. loans for bad credit rating

  Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to exchange techniques with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 28. family life weekend to remember

  Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.

 29. ScottDap

  Hеllо! I’ll tеll yоu mу methоd with all thе details, аs I stаrted еarning in thе Intеrnеt frоm $ 3,500 pеr dау with thе hеlр of soсial nеtworks rеddit аnd twitter. In this videо you will find more dеtailed informаtiоn and also sее hоw manу millions have еarnеd those who havе beеn working fоr а уеаr using mу method. I spесifiсаlly mаde a videо in this capасitу. After buying my method, уou will undеrstand why: https://shop.vipreantivirus.com/582/cookie?affiliate=27633&redirectto=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F8jfmy3

 30. get payment gateway

  Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you can be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will come back at some point. I want to encourage you to continue your great posts, have a nice evening!

 31. marriage therapy retreats

  First off I would like to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your head prior to writing. I’ve had a difficult time clearing my thoughts in getting my ideas out. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints? Thank you!

 32. Online

  Howdy just wanted to give you a brief heads up and
  let you know a few of the pictures aren’t loading
  properly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

 33. media

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot
  often inside case you shield this increase.

 34. RickyUtila

  [url=http://sansordonnance-france.fr/viagra-et-la-vie-saine/]viagra generique en ligne pharmacie forum[/url] — viagra impuissance masculine site securise, viagra prostate livre rapidement.

 35. click this link

  TokenMarket affords cross-promotion opportunities for media partners.
  BENGALURU: If crypto-currencies are the future of the digital
  economic system, then initial coin choices , or ICOs, may very well be the future of fundraising.
  Of the 165 token sales that were scheduled to close in October 2017, solely forty% have been completed on time, suggesting a tightening market.

  However she advises that ICOs are typically only successful for
  the very small variety of corporations that
  have blockchain expertise at their coronary heart.” ICOs generally fail when that
  is lacking or when the marketing and message are poor,
  she warned.

  Its goal is to offer ICO investors a straightforward
  approach of monitoring and discovering the most recent and greatest initial
  coin offerings in 2017 and beyond. “Celebrities may even see ICOs as simply another product to sell, but the SEC is paying shut consideration, and it undoubtedly views some ICOs as securities choices,” he wrote in an e-mail.
  As of Wednesday, November was on monitor to be the slowest month for ICOs
  since August, in keeping with industry analytics firm TokenData The fundraising success fee has additionally fallen from forty one to 57 percent in the
  April-to-June period to 23 p.c in November, the data confirmed.

  As an example, the token provided by Drivezy, Rental Cash 1.zero, affords shared possession of the
  fleet of vehicles that the startup will purchase in the occasion of a profitable ICO.

  In keeping with Smile-Expo, an organizer identified
  by its Blockchain they can be used inside a venture’s ecosystem,
  for instance, and even carry dividends. In September, the undisputed
  heavyweight champion of the world, urged his 13.5 million Facebook followers to
  put money into the debut sale, often called an initial coin providing (ICO) of a cryptocurrency known as Centra Token.

  I used to be pleased to discover a marketing plan within the Nau whitepaper, one thing that almost all other ICOs have not even thought-about.
  The exponential rise in the variety of ICO launches and cash raised has
  brought them underneath the microscope with regulators issuing public notices, warning traders about ICOs
  being a ‘ pump and dump ‘ scheme and another form of rip-off.
  Bengaluru-based mostly blockchain startup WandX launched its ICO
  on October 27 and had already raised $430,000 as
  on December four. Its target: $4 million. http://board.cat-seminar.ru/index.php?topic=416764.0

 36. crafts supplies

  Someone essentially lend a hand to make critically posts I might state. That is the first time I frequented your web page and up to now? I surprised with the research you made to make this particular put up amazing. Great process!

 37. 바카라사이트

  Everybody ought to be conscious of you can find real health’s hazards comprise in spending too much time before the computer.

  Gambling has grown on the extent in UK society where we’re regularly subjected to various different adverts via a selection of different mediums encouraging
  us to produce wagers. The one and only difference would be that the American Wheel has an extra
  number i. https://fofo100.xyz

 38. 73Valencia

  I can see that your content probably doesn’t have much traffic.
  Your posts are interesting, you only need more new readers.
  I know a method that can cause a viral effect on your blog.
  Search in google: dracko’s tricks make your content go viral

 39. máy lọc không khí

  I’m curious to find out what blog system you happen to
  be utilizing? I’m having some minor security issues with my latest blog and I’d like to find something
  more safe. Do you have any suggestions?

 40. cooking set ds 200

  Today, while I was at work, my sister stole my apple
  ipad and tested to see if it can survive a 40
  foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad
  is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to
  share it with someone!

 41. Sergiogek

  Why do people age and how can Protandim NRF 2 help slow that process? TrueScience Skincare Cream with Protandim Anti-Aging Formula is the best in peace. Buy, register ONLY for Canada, Australia, Hong Kong, Mexico, Thailand, Great Britain, USA

  http://1541.ru/cms/kak-ne-pit-vody-voobsche.php Как в 64 года НЕ ПИТЬ ВОДУ вообще и никогда, восстановить зрение СОБСТВЕННЫМИ каплями ценой в копейки, забыть о диабете 2 и делать упражнение на косые мышцы живота 40 минут подряд

  PROTANDIM. LIFEVANTAGE. VIDEO CHANNELBuy, register ONLY for Canada, Australia, Hong Kong, Mexico, Thailand, Great Britain, USA

 42. anal fucking

  Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis.
  It will always be helpful to read through content from other writers and
  practice a little something from their websites.

 43. africa safari trip

  I’m really impressed with your writing skills as well as with the
  layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice
  blog like this one today.

 44. car audio gadgets

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say
  that I’ve really loved browsing your weblog posts.
  After all I’ll be subscribing to your rss feed and I
  hope you write again soon!

 45. IrvingCag

  Здравствуйте!
  Я копирайтер, специализируюсь на написании текстов для сайтов, бизнеса.
  Если Вы хотите увеличить продажи, то я смогу Вам в этом помочь.
  Перепишу и усилю тексты для сайта всего за 200р/1000знаков.
  Плюсы работы со мной;
  1. я знаю, какие боли и проблемы должен решать сайт,
  2. 9-летний опыт продаж в рекламе помогает отрабатывать возражения клиентов,
  3. выведу Ваши сильные стороны в 100% преимущество.

  Что вы получите:
  Тексты, которые приведут клиентов.

  Напишите мне сегодня, и я добавлю бонус.
  P. S.
  Если Вы сомневаетесь, подумайте, сколько клиентов теряете сейчас?

  [email protected]

 46. Alexbek

  Скачать песню Vanbot — Lost Without You бесплатно в mp3. Параметры файла: 320 kbps, 11,66 mb, 4:30, Дата релиза: 011. Скачать Kylie Minogue — Lost Without You.mp3 (9,34 MB) Установить на гудок Проголосуйте за трек Kylie Minogue — Lost Without You и поделитесь песней с друзьями. Текст песни “Sting — I’m lost without You” A stones’s throw from Jerusalem I walked a lonely mile in the moonlight And though a million stars were shining Независимое dlc “Друзья на всю жизнь” отдельное меню запуска/сохранение и продолжение после сохранения У нас вы можете скачать или слушать онлайн Lost Without You Freya Ridings бесплатно в высоком качестве. Чтобы скачать песню нажмите на кнопку Скачать. На музыкальном портале Зайцев.нет Вы можете скачать песни Fancy бесплатно в MP3. Лучшая музыкальная подборка и альбомы исполнителя Fancy. Сериал является экранизацией одноименной комикс-серии, которая начала выходить в 2003 году. Скачать песню Robin Thicke Lost without you на Скачайте бесплатно песню Lost without you от Robin Thicke без Серге?й Вячесла?вович Ла?зарев (род. 1 апреля 1983, Москва, РСФСР, СССР) — российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Скачать песню Delta Goodrem — Lost Without You, слушать трек, посмотреть клип и найти текст песни Kylie Minogue — Lost Without You. Дата: 4 апреля 2018, Жанр: Поп, Битрейт: 320 kbps, Размер: 9.3 Mb, Время: 04:05. Скачать песню бесплатно и слушать онлайн. Pearl Jam — американская рок-группа, одна из четырёх ключевых групп (наряду с Alice in Chains, Nirvana и Soundgarden) музыкального движения гранж, пользовавшегося большой популярностью в первой половине 1990-х Скачать бесплатно James Carter feat. ILIRA — Lost Without You в качестве 192 kbps. Возможность слушать песню онлайн и добавить ее к себе в плейлист. Дата выхода в России (или в Мире): 999 Жанр: Детский, Зарубежные мультфильмы, Комедия, Мультсериалы, Семейный, Фэнтези Insurance companies today already have tickets or accidents within two years or so you can get your areif the lump of ice or snow banks will not be enough. Вы можете скачать бесплатно песню Craig Connelly feat. Kate Miles — Lost Without You или другие песни Craig Connelly feat. Kate Miles.СКАЧАТЬ ПЕСНЮ LOST WITHOUT YOU

 47. Streaming Jav Online Free

  May I simply just say what a comfort to uncover a person that really understands what they are talking about over the internet.

  You definitely realize how to bring an issue to light and make
  it important. A lot more people really need to read this and
  understand this side of your story. It’s surprising you are
  not more popular since you definitely have
  the gift.

 48. Mediagymn

  Любому талантливому мастеру есть что продемонстрировать многолюдной аудитории. Это мастер-классы по ремонтным работам, урок вязания или французского, профессиональный тренинг, медицинская рекомендация. Видеотрансляция интересного урока заинтересует аудиторию и даст возможность заработать солидный доход.
  Когда пользователи охотно отдадут деньги? За доступ к полезной онлайн трансляции, право задавать вопросы ведущему. Пользуются повышенным спросом профессиональные сюжеты с демонстрацией полезных навыков, обучающие видео. Съемку и трансляцию сюжета поручают мастерам – и успех обеспечен!
  организация онлайн трансляций

 49. holiday vacations

  Good day! This is my first comment here so I just wanted to
  give a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your articles.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over
  the same subjects? Appreciate it!

 50. YTSubs-Now

  Greetings!

  Do you want to Kickstart your Youtube Channel?

  Your channel needs subscribers to attract organic subscribers!

  We at SocialSignals24 can help you!

  Gain Instant Recognition:

  Lets face it, no matter how good your channel is, if you
  dont have a larger number of subscribers already, youre going
  to have a very difficult time getting them!

  Many people buy YouTube subscribers to help their channel
  begin growing organically.

  People who see a larger number of subscribers are
  much more inclined to subscribe themselves.

  Jumpstart you channel Today!

  http://sildenafilreviews.com/YTSubs/

  Regards!

  P.s. Dont forget to request $1 FREE balance to
  test our services!

 51. Jody

  Great blog! Do you have any tips for aspiring
  writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you propose starting with a free platform like WordPress or
  go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed ..

  Any suggestions? Kudos!

 52. Наталья Воронова

  Добрый день. У Вас какие то проблемы с корпоративной почтой, дублирую на форму отправки. Я внесла изменения о которых мы с Вами говорили. Отправляю комерческое предложение.
  Ближе к вечеру я позвоню уточнить детали.
  С Уважением к Вам, Наталья Воронова ООО “АльфаМега”
  http://bitly.com/2LAE2Eo

 53. Herman

  Thanks for аnother excellent post. Where else may
  anybody ցet that kind of information in such an ideal manner of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I’m on the look for such inf᧐.

 54. http://acenturionsfaith.com/prayer-requests/blockchain-startup-ripio-credit-declares-ico-pre-0

  Get to know the Preliminary Coin Providing.
  Is a web site with an in depth assessment of all
  recent, current and upcoming Ethereum-primarily based ICO initiatives.
  A couple of big traders can buy up many of the out there tokens.
  The mission went live in 2015 and in 2016 had an ether worth
  that went up as excessive as $14 with a market capitalization of over $1 billion. You in all probability won’t see just any token on the biggest exchanges similar to Coinbase or Bitstamp , however there are numerous
  exchanges which do list many tokens, including Bitfinex , Bittrex
  , Binance and many others.

  Since there is not any official regulation around ICO and
  cryptocurrency, there’s additionally little to no guarantees
  enforced by the government. Choose the exchange (market) where the crypto token has the bottom worth.
  The method for an preliminary public offering is a long and
  arduous one. The sums of cash raised from an Initial Coin Providing will be astronomical given the
  fact that cash is obtained from a world pool of buyers.
  After the ICO process is finished, the cash are traded on crypto-exchanges and
  market supply and demand decides on their fair pricing.

  Relying on their particular use case, tokens might be equally seen as cash or digital assets.
  Ethereum raised $18 million in its 2014 crowdsale, the most important-ever at the time, and the early traders have made vital positive aspects, as
  the coin’s value has elevated from $zero.4 (in ICO) to over $280 at time of this writing.

  A difference between Preliminary Coin Offerings and traditional
  crowdfunding is the market worth. Because within the guidelines for conducting an ICO or in an settlement
  on the sale of tokens, the language could differ materially.

  We’ve all learn of horror stories by which even wildly profitable
  Kickstarter tasks that raised tens of millions of dollars fail to deliver
  their promised products, because of inexperience, unhealthy luck, and even corruption. Due to this fact, smart-contracts get rid of the
  opportunity of an ICO initiator working away with raised funds while not issuing any tokens to traders.

  Patrons can vary from established venture capitalists and household offices to less rich cryptocurrency zealots.

  On top of the ratings, traders can also look out for ICOs that
  embrace unbiased escrow brokers, so that the capital raised does not reach the company entering an ICO, however a 3rd occasion. ICO investors revenue when their
  tokens gain in value at a faster price than the forex they used to
  pay for them. Others remit the bought tokens to the handle from which the funds were sent.
  Backers send Bitcoins or Ethereum to the supplied addresses and get the new token. A cryptocurrency start-up that raised nearly $375,000 by way of an preliminary coin offering has disappeared with the
  funds.

  An ICO solves the basic drawback of initial coin distribution. However, due to the nameless nature of utilizing cryptocurrency, this
  has turn into the perfect device for conducting nefarious
  activities comparable to fraud, cash laundering and tax evasion.
  In this step, an early announcement of the process
  is made among the many crypto-currency traders i.e.
  Bitcoin Talk, Reddit and much more. Thus, a token is a novel
  form of cryptocurrency that is generated via smart-contracts
  on the Ethereum community.

  Next, I will show legal priority and successful Preliminary Coin Offering cases (where folks did not get sued or go to jail).

  Adding to the upside for start ups is the involvement of the investor
  in the decision making course of, whether or not it is an precise business or a mission, providing the investor a say,
  most of the preliminary traders in start ups being entrepreneurs and experts in their respective fields.
  An ICO may also be referred to as an ‘initial token providing’ depending on the context.

  It’s a frequent theme throughout the crypto world and ICOs are not
  any exception: many choices require little to no identification on behalf
  of the traders or even the builders. Also, don’t forget concerning the already grow to be part of the historical
  past of the crypto forex world mission The DAO, as a result of the collapse of which in the summer of 2016 appeared
  Ethereum Traditional. For supporters themselves, involving others within the undertaking’s neighborhood can probably
  enhance the value of the tokens, thus giving a chance
  of bigger returns sooner or later.

  Nicely-recognized for failures, with too many projects being alike or with tasks
  failing to achieve anticipated levels, driving the
  worth of preliminary cash to zero. The Ethereum platform is maybe one of the crucial complex blockchain-based mostly programs that
  needs to cope with a lot of ICOs every day. There are a selection of
  web sites that list present and up and coming preliminary coin choices including Reddit, Cyber Fund and even social media sites comparable
  to Fb. Due to blockchain expertise, they can now access worldwide market of
  traders. http://acenturionsfaith.com/prayer-requests/blockchain-startup-ripio-credit-declares-ico-pre-0

 55. MyYTSubs

  Greetings!

  Do you want to Kickstart your Youtube Channel?

  Your channel needs subscribers to attract organic subscribers!

  We at SocialSignals24 can help you!

  Gain Instant Recognition:

  Lets face it, no matter how good your channel is, if you
  dont have a larger number of subscribers already, youre going
  to have a very difficult time getting them!

  Many people buy YouTube subscribers to help their channel
  begin growing organically.

  People who see a larger number of subscribers are
  much more inclined to subscribe themselves.

  Jumpstart you channel Today!

  http://sildenafilreviews.com/YTSubs/

  Regards!

  P.s. Dont forget to request $1 FREE balance to
  test our services!

 56. the thao ngoai troi

  Hello there, I discovered your blog by means of Google whilst searching for a similar topic, your website got here up, it appears good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just was aware of your blog via Google, and found that it’s really informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you happen to continue this in future.
  Numerous folks will probably be benefited from your writing.
  Cheers!

 57. source

  I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and entertaining, and without
  a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something not enough folks are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy that I came across this in my search for something regarding this.

 58. Free Porn Videos -JavMama

  Greetings from Los angeles! I’m bored to death at
  work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.

  I really like the info you present here and can’t wait to
  take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways,
  awesome site!

 59. 바카라추천

  You can now easily login for a favorite online casino and
  click on the mobile tab. Certain bonuses like the no deposit bonus offers free cash to the players that provide
  with certainty to test out entire games present inside site in order to look at their favorite games.
  Money will probably be obtained by simply alluding relatives on the internet websites. https://baccarat-recommendation.nowheart.com

 60. source

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand.
  It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang
  of it!

 61. college entrance essay writing service

  It’s the best time to make some plans for the long run and it is time to be happy.
  I have read this submit and if I may just I desire to suggest you few attention-grabbing issues or suggestions.
  Maybe you could write next articles referring
  to this article. I wish to read more issues about it!

 62. van buom

  Hi! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful
  job!

 63. san cao su epdm chat luong cao

  I blog quite often and I seriously thank you for your content.
  This article has truly peaked my interest. I will book mark your website and keep
  checking for new information about once per week.
  I subscribed to your RSS feed as well.

 64. free rehab uk

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?

 65. breast reduction

  Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Appreciate it!

 66. hotel booking system

  My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

 67. black mold health risks

  Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

 68. top cartoons

  Excellent blog here! Also your site loads up fast!

  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 69. sex toys

  Can I simply just say what a comfort to find someone that genuinely understands what they are talking about online.
  You actually understand how to bring a problem to light and make it important.

  More and more people ought to read this and understand this side of your story.
  It’s surprising you are not more popular because you most
  certainly have the gift.

 70. fairy birthday party games

  Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 71. mold in house

  Hey there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem. If you have any suggestions, please share. Appreciate it!

 72. hotel pos

  Good post however I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more. Thanks!

 73. tumescent liposuction

  Hey! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 74. itsme.pro

  Everything is very open with a very clear clarification of the challenges.

  It was definitely informative. Your site is very helpful. Many thanks for sharing!

 75. pop up display

  My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

 76. Kirk

  Hello there, You’ve done a fantastic job. I will certainly digg it and personally
  recommend to my friends. I am sure they will be benefited
  from this site.

 77. cunt

  I think that is among the such a lot important information for me.

  And i’m happy studying your article. However want to statement on some general things, The website taste
  is ideal, the articles is really great : D. Just right activity, cheers

 78. source

  Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I decided to
  browse your website on my iphone during lunch break. I love the information you present here and can’t wait to take a
  look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my
  mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent site!

 79. MerrillGag

  НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ В МОСКВЕ 180 РУБЛЕЙ В СУТКИ!

  Предложение от СОБСТВЕННИКА, без комиссии и переплат, скидка при долгосрочном проживании!

  Наше общежитие — отличный вариант для комфортного проживания:

  — БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi;
  — ортопедические матрасы;
  — простоpная оборудованная кyхня;
  — круглосуточная охрана, сухой закон;
  — ежедневная уборка и смена белья.
  — душ;
  — холoдильник в кoмнате;
  — тeлевизор;
  — микpoвoлновая печь;
  — электpическaя плита c вытяжкой;
  — стиральнaя машина.

  ЗВОНИТЕ 8 499 638 29 41, КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
   hotelhot.ru

 80. Home Page

  Templum intends to change into the leading regulatory compliant platform for Initial Coin Offerings (ICOs) as
  securities and their secondary buying and selling.
  After the ICO, the company’s key goal will be to obtain a banking license within the EU.
  Bankera will also work on acquiring membership in key financial networks akin to card schemes and
  remittance channels, as well as extra banking licenses in key
  jurisdictions. Bing also famous that the Chinese authorities and its monetary regulators are currently
  considering the potential of allowing ICOs to boost
  money in a managed atmosphere, by means of a licensing program.

  The KICKICO Token Sale Agreement does not convey the title or ownership
  of the KICKICO Platform, the KICKICO sensible-contract
  from the KICKICO to the Consumer but instead gives the Person only the limited rights and skills to make
  use of the KickCoin digital tokens as set forth above.

  Which means the token holders would threat that the token issuer would sooner or later in time not give
  consent and thereby forestall the alternate
  of tokens on the secondary exchange market. CoinLoan went via a collection of rigorous checks for legality,
  monetary stability, and safety to acquire the license, displaying that they are a viable, respectable enterprise.
  Coins and Tokens are listed on Lykke Exchange and you can have entry to all of those financial merchandise
  via the cellular app.

  In line with him, the Chinese authorities are creating
  rules for acquiring a license, which is able to enable the
  projects to carry out ICOs on authorized grounds.

  The User acknowledges and agrees that the KICKICO’s Logos
  are owned solely by the KICKICO, and agrees to use the KICKICO’s Emblems only within the kind and manner prescribed
  by the KICKICO. We are aware that is an space
  that smart contracts are steered to be utilised by traditional financial companies business to increase efficiency by digitalising this step.

  With a purpose to adjust to the recently imposed rules of the People’s Bank of China, the
  OneLife Network is informing all users of the OneLife this might be constituted of 20% of Bankera and SpectroCoin web transaction revenue.
  Any disputes and disagreements arising from the KICKICO Token Sale Agreement will probably be settled
  by negotiations between the Parties.

  In actual fact, the wave of huge companies joining the race has already started and the GMO
  group, one of many web giants in Japan, not too long ago introduced doing a virtual currency trade business for instance and several
  other others are anticipated to observe GMO. Omise, a fintech startup based in Thailand, has closed $25
  million in new financing through a token sale, extra commonly know as ICO, that closed immediately.
  I consider the blockchain expertise may attain this normal, so
  the license agreements might be concluded in electronic type.

  On the very least, it will make it way more troublesome for Japanese companies
  or tasks to do ICOs in Japan. This recruitment is
  based on the same business model OneCoin is promoted on globally: Put money into
  OneCoin points, one thing-one thing at some point the coin will go public and everybody with OneCoin points will grow
  to be a billionaire overnight. As digital tokens concerned in ICOs are transacted or held on an nameless basis,
  by their nature they pose inherent and important cash laundering and terrorist financing dangers.

  Traders in Monaco change into holders of Monaco Card Tokens (MCO).
  A variety of international regulators have issued guidance on the application of their securities
  and financial services laws on ICOs. ICO value will rely on the number of tokens issued
  in the pre-ICO, ranging from 0.012 (if 500M or fewer) to zero.017 (if greater than 2,500M).
  It’s also unclear if the ruling will chill the general ICO market or just cause firms to restrict their token gross sales outdoors of the U.S.
  An preliminary coin offering (ICO) is a brand new form of funding, utilized by a business or individual to boost funds from
  varied kinds of buyers via the internet.

  ICOs typically confer no possession rights within the company and, not
  like bonds, traders in ICOs don’t receive interest funds.

  forty% of the funds raised from the crowdsale can be used to construct a Multi-Coin Platform API (MCPA) which will allow gamers to use any
  cryptocurrency to play and transact with out the effort of
  changing their cash or risk alternate charge losses.
  LTD, a company current underneath the laws of the Republic of Singapore, with the registration quantity 201724444D (hereinafter the the KICKICO”) welcomes You (hereinafter the Consumer”)
  to use KICKICO’s sensible contract deployed in Ethereum decentralized platform (hereinafter KICKICO Good-Contract”) in accordance with the phrases of this KICKICO
  Token Sale Settlement. http://www.qhnbld.com/UserProfile/tabid/57/userId/4622937/Default.aspx

 81. the thao ngoai troi

  Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of
  hard work due to no backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

 82. game ceme online

  I’ve been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like
  yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 83. Watch Jav Free HD

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this,
  like you wrote the book in it or something. I think
  that you could do with a few pics to drive the message home a bit,
  but other than that, this is magnificent blog.

  A great read. I’ll definitely be back.